GIA CÔNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ

         
"TNH Solutions giúp doanh nghiệp, doanh nhân quản lý nhân sự, doanh số, thông tin khách hàng và mọi công tác, công việc khác trong cùng một hệ thống khép kín, thuận tiện, dễ dàng. "

Với công cụ đắc lực là phần mềm quản lý, doanh nghiệp không chỉ tinh gọn được bộ máy nhân sự, tối ưu chi phí nhân công, giảm thiểu thời gian xử lý tác vụ, mà sự kết nối giữa các tính năng trên cùng một hệ thống còn giúp chủ doanh nghiệp rà soát hiệu quả hoạt động mua bán, giao dịch hàng ngày. Nhờ đó, giảm thiểu tối đa các chi phí cũng như thất thoát cho doanh nghiệp.

Tại TNH Solutions, chúng tôi đảm bảo và cam kết xây dựng phần mềm quản lý với đầy đủ các quá trình cần thiết cho mọi hoạt động nghiệp vụ của khách hàng và các quá trình này được áp dụng một cách có hiệu quả. 

  • Chúng tôi tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế giải pháp và kiến trúc, tư vấn, hỗ trợ khách hàng tiền triển khai.
  • Triển khai xây dựng và phát triển phần mềm.
  • Kiểm thử phần mềm.
  • Kiểm thử về mặt tích hợp hệ thống.
  • Triển khai dự án lên môi trường kiểm thử.
  • Triển khai dự án lên môi trường thật.
  • Đảm bảo và cam kết đáp ứng đủ nguồn lực lẫn thông tin cần thiết để hỗ trợ, thực hiện các hoạt động tác nghiệp và theo dõi quá trình.
  • Bảo trì, vận hành và hỗ trợ.