Marketing tổng hợp

         
"Với nỗ lực không ngừng trong phát triển nguồn nhân lực và công nghệ cho lĩnh vực marketing, TNH Solutions sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng nâng cao vị thế của doanh nghiệp mình so với những đối thủ cạnh tranh cùng ngành."

Làm cách nào để doanh nghiệp tạo mối quan hệ với khách hàng?

Làm cách nào tạo ra, trao đổi và truyền tải các giá trị của sản phẩm, doanh nghiệp đến khách hàng?

Làm cách nào để quản lý quan hệ khách hàng hiệu quả?

Làm cách nào để biết và hiểu rõ khách hàng đang cần gì?

Làm cách nào khiến khách hàng hài lòng?

Đó là nhiệm vụ của marketing. Và TNH Solutions luôn sẵn sàng đồng hành cùng mọi khách hàng, doanh nghiệp trong quá trình trả lời những vấn đề nan giải trên. Đồng thời, chúng tôi luôn nỗ lực để đi cùng với khách hàng của mình đến thành công thông qua những chiến lược marketing hiệu quả.

Chúng tôi đồng hành cùng khách hàng qua quy trình:

  • Nghiên cứu thị trường.
  •  Tìm hiểu về ngành và lĩnh vực hoạt động của khách hàng (sản phẩm, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh…).
  • Nghiên cứu đổi thủ cạnh tranh.
  • Xác định mục tiêu truyền thông, marketing (định lượng hóa).
  • Thiết kế các chiến lược marketing phù hợp.
  • Thiết kế kế hoạch và triển khai (hình thức triển khai, thời gian, nhân sự, kinh phí dự trù).
  • Thiết kế các phương pháp đánh giá, đo lường hiệu quả triển khai.
  • Đề xuất kế hoạch tiếp tục gợi mở, phái hiện và thỏa mãn nhu cầu khách hàng ngày một tốt hơn.