Tư vấn chiến lược và dịch vụ truyền thông tổng hợp

         
"Truyền thông (communication) là một nghiệp vụ phổ biến, một nhiệm vụ tưởng chừng dễ nhưng lại vô cùng nan giải để có được hiệu quả. TNH Solutions hiểu điều này và mang lại cho khách hàng dịch vụ trọn gói, đảm bảo về KPI, thời gian và tối ưu chi phí."

Là một đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông chuyên nghiệp, sở hữu đội ngũ nhân sự tài năng, TNH Solutions không làm truyền thông chỉ ở… phần ngọn. Chúng tôi luôn bắt đầu với mọi khách hàng từ việc xây dựng nền tảng, gốc rễ cho câu chuyện thương hiệu và giá trị bền vững của doanh nghiệp. Công việc này được thực hiện thông qua công tác nghiên cứu giá trị cốt lõi về sản phẩm của khách hàng, nghiên cứu truyền thông, xu hướng xã hội, tâm lý thị trường và những khả năng “tác động” của thông tin lên công chúng.

Thông qua các nghiên cứu, thống kê, đánh giá và phân tích, khách hàng sẽ được tư vấn chiến lược, hoạch định kế hoạch và triển khai gói truyền thông phù hợp với phân khúc thị trường mục tiêu để đạt hiệu quả kỳ vọng.

Quy trình tư vấn chiến lược và dịch vụ truyền thông cụ thể của chúng tôi:

  • Nghiên cứu thị trường và nghiên cứu truyền thông.
  • Phân tích, lập kế hoạch và tư vấn.
  • Giám sát thực hiện chương trình truyền thông.
  • Quan hệ công chúng.
  • PR/xử lý khủng hoảng.